Studenttävlingar & Stipendier @ SLU Alnarp

eco-2221567_1280.jpg

HAR DU EN IDÉ? ANSÖK OM VÅRT SOMMARSTIPENDIE, FÅ UPP TILL 10.000 SEK

& ANSTÄLL DIG SJÄLV I SOMMAR!

 
 

Ansökan sommarstipendie 2019

Viktiga datum för 2019

 • Ansökningsperiod: 25 mars – 5 maj

 • Deadline: 5 maj kl. 23.59

 • Beslut: senast 10 maj

 

Praktisk information

VentureLabs sommarstipendie syftar till att ge studenter på SLU Alnarp en chans att med små medel, testa sina företagsidéer under sommarperioden. Stödet kan användas för inköp av tjänster, utrustning för att testa sin idé, marknadsföring, eller till uppehälle under uppstarten. Idén kan vara helt nykläckt eller något som ni redan börjat arbeta med, där en finansiell kick behövs för att komma vidare. När beslut fattats kommer stipendievinnarna, om inget annat bestämts, att tillkännages vid namn i sociala medier och på våra hemsidor, där även idén beskrivs kortfattat utan att röja känsliga uppgifter.

Är ni fler som söker för ett projekt vill vi att ni skickar in en ansökan per person. Eftersom stödet går till en individ kommer vi göra en bedömning utifrån det, och för att kunna stötta så många projekt som möjligt kommer vi därför i regel bara att dela ut ett stipendie per projekt.

För att hjälpa dig komma vidare i uppstartsprocessen erbjuder VentureLab och SLU Holding alla sökande ett kort rådgivningsmöte i samband med att beslut om medel fattas. Detta är ett fantastiskt tillfälle att få gratis och konfidentiell hjälp, tillgång till vårt nätverk, och information om andra finansieringsmöjligheter. Efter sommarperioden bjuds samtliga sökande in till ett uppföljningsmöte för fortsatt stöd vid behov.

Vi ställer inga som helst krav på motprestation i och med denna utlysning. Genom att söka vårt stipendie godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter, som vi kan komma att använda för att nå dig i framtiden. Läs mer om vår GDPR Policy här.

Ansökningsprocessen

För att vi ska gå igenom din ansökan behöver nedanstående formella kriterier vara uppfyllda. Därefter gör vi en bedömning baserat på din ansökan (se bedömningskriterier nedan). Läs noga och följ instruktionerna för att göra din ansökan så bra som möjligt.

Formella ansökningskriterier

För att beviljas ett stipendie måste du ha:

 • tagit minst ett högskolepoäng det senaste året på SLU Alnarp

 • ha för avsikt att arbeta med ditt projekt under sommarperioden (juni-augusti)

 • ett svenskt personnummer, alternativt samordningsnummer. Om du är utbytesstudent och inte hunnit få ett samordningsnummer så accepterar vi ett temporärt nummer som du fått tilldelat dig genom universitetet

 • ett svenskt bankkonto

 

Bedömningskriterier

Vi tittar på följande saker när vi tar beslut om vilka projekt som beviljas ett stipendie:

 • Långsiktig potential

 • Idéns innovationsgrad/unikitet

 • Drivkraft

 • Hur stödet gör skillnad för ditt projekt

 • Beskrivning utav vad en avser uppnå under sommarperioden

 • Hur ditt projekt avser arbeta med hållbar utveckling

Utöver detta ser vi positivt på om ni redan tidigare varit i kontakt med någon inom innovationssystemet och diskuterat er idé. Observera att detta inte är något krav.

 

Processen, översikt

Om den sökande uppfyller kriterierna ovan så ser ansökningsprocessen ut som beskrivet nedan:

 • Ansökan laddas ned och skickas in enligt anvisningarna ovan

 • Vi läser och bedömer din ansökan utifrån våra kriterier

 • Beslut fattas och svar ges senast den 10 maj

Har du några frågor om stipendiet? Vänligen kontakta oss här.

LADDA NER ANSÖKAN HÄR.

Lycka till!