IMG_20170920_130914.jpg

Om oss

VentureLab@SLU grundades hösten 2017 med syfte att återigen kunna erbjuda Alnarpsstudenter med intresse för entreprenörskap det stöd dessa förtjänar. Vi vill bidra till skapandet av en mer entreprenöriell kultur på campus, där det ska vara lika självklart att starta företag som att söka jobb inom akademin eller industrin. Utöver detta ämnar satsningen brygga gapet mellan två av södra Sveriges bästa universitet genom att skapa mötesplatser där indivder med vitt skilda kompetenser får chans att mötas.

Verksamheten drivs formellt av SLU Holding, universitetets innovationskontor med fokus på forskare, med finansiellt stöd från Partnerskap Alnarp, VentureLab i Lund och Region Skåne.

Samarbetet mellan SLU och VentureLab är historiskt unikt, där SLU Holding drar nytta av VentureLabs otroliga kompetens och mer än 20-åriga historia som innovationskontor i Lund. 

Mer information om SLU Holding