Evenemang

En idé- och förändringsdriven kultur på Alnarp!

Vi vill bidra till en mer idé-, utvecklings- och utmaningsdriven kultur på Alnarp. Att Alnarp blir en given plats för studenter att utveckla idéer, innovationer och organisationer som bidrar till en mer positiv framtid. En viktig del i detta arbete är våra evenemang. Dessa är till för att inspirera och stötta studenter att våga förverkliga sina idéer – men lämpar sig också för dig som bara är nyfiken på företagande och förändringsarbete generellt; kanske sitter du på erfarenheter värda att dela med andra studenter? Du behövs!

20181025_121446.jpg

Evenemang för alla

Vi strävar efter att skapa evenemang relevanta för alla studenter på SLU Alnarp. Detta innebär att vissa evenemang hålls på svenska, vissa på engelska, och att temat för evenemangen varierar för att tilltala studenter på alla program och inriktningar. Vissa är mer inspirerande, andra är mer bildande. Folk har olika behov, och dem behoven vill vi möta. Har du en idé på ett evenemangskoncept? Eller känner du kanske till någon bra förändringsagent, företagare eller förebild som vi skulle kunna bjuda in? Hör av dig, så ser vi om det går att lösa!

Våra evenemang

InspirationLunch

Inspirationslunchen är utgör vårt mest återkommande evenemang. Denna hålls generellt i Alnarpsgårdens foajé under lunchtid, ungefär 2-4 gånger per termin, där en talare bjuds in för att prata i 20-30 minuter om sin resa som förändringsagent eller entreprenör, alternativt berättar om företaget hen representerar. Vem skulle du vilja bjuda in?

Inspirationslunch_20180918_121831.jpg
Trendspotting_20181127_185012.jpg

Trendspotting/Futurespotting

Våra trendspaningsevenemang går av stapeln ca 1 gång per termin och hålls oftast på engelska. Här bjuder vi in intressanta forskare, företag och andra förändringsagenter för att diskutera ett hett tema, större trender, och möjligheter för förändring.

Hackatons

VentureLab har hållit i flera hackatons de senaste åren, men inget i Alnarp än. Men vi har allt något i kikarn. Håll utkik för mer info!

Andra evenemang

Vår verksamhet arbetar med att främja innovation, vi arbetar därför ständigt med nya evenemangskoncept, och slänger då och då in en doldis. Har du någon galen idé på ett evenemang? Snacka med oss, så ser vi om vi hittar på något tillsammans!

Samarbetet med Lunds Universitet och Nordic Entrepreneurship Hubs

De flesta av våra evenemang är öppna för studenter på Lunds Universitet, precis som flera av evenemangen i Lund och Helsingborg är öppna för studenter på SLU. Det kan handla om föreläsningar, panelsamtal, hackatons eller workshops av olika slag. När det gäller de sistnämnda ser vi stora möjligheter att föra samman studenter vid respektive universitet för att lösa utmaningar. Här finns goda chanser att skapa transdisciplinära grupper som drar nytta av den unika kompetens som finns vid respektive lärosäte.

Denna möjlighet har sedan 2018 förstärkts ytterligare, i och med SLU Alnarps samarbete med Nordic Entrepreneurship Hubs – ett nationsöverskridande samarbete med syfte att skapa möten mellan några av södra Sveriges och Danmarks största universitet. Detta skapar möjligheter för oss att besöka våra partneruniversitet i Danmark och gästa vissa evenemang, samtidigt som vi regelbundet bjuder in Danska studenter till våra evenemang.

Hållbar utveckling

Vårt hållbarhetsarbete är ännu i sin linda, men vi strävar efter följande:

  • Att i allra möjligaste mån aldrig flyga in några föreläsare

  • Att erbjuda våra gäster en växtbaserad kost per standard, med animalieprodukter som tillval. (något som även underlättar när vi lägger våra beställningar hos restaurang/cateringföretag, då växtbaserad kost, som minsta gemensamma nämnare funkar för de flesta, och efterfrågas av många av våra studenter)

  • Att i allra möjligaste mån kunna erbjuda svenska råvaror under våra evenemang

  • Att byta ut engångsprodukter mot glas och porslin