Sommarstipendie för entreprenöriella studenter vid SLU Alnarp

Sitter du och klurar på en idé du bara längtar efter att testa? Eller har du kanske redan kommit igång, och istället söker efter extra finansiering för att fortsätta utveckla din idé?

Ansök om vårt sommarstipendie och jobba med din affärsidé under sommaren! Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Finn delar vi ut 25.000 SEK. Är du en av våra stipendiater?

 
Plant_in_Lightbulb

Ansökan

Skicka din ansökan (Max. 2 A4-sidor, bilder och illustrationer går som bilagor) till venturelab@slu.se med nedanstående uppgifter innan den 27 maj, 24.00:

 • En tydlig beskrivning av din idé, enligt NABC-modellen (Behov/Problem, Tillvägagångssätt, Fördelar/Nytta och Konkurrens) 
  • Exempelvis: Vad är behovet? Vilket/vilka problem ämnar din idé lösa? 
  • På vilket sätt löser din idé problemet(en)? / Uppfyller din idé behovet?
  • Vilka fördelar har din lösning / vad är nyttan med just din lösning?
  • Finns det några konkurrerande alternativ? Vilka?
  • En projektplan som beskriver hur du avser använda din tid och stipendiet under den närmaste framtiden
  • En motivation som beskriver varför just du ska få chans att vinna stipendiet

   

  Sökande

  • Den sökande måste vara inskriven som student på SLU (Alnarp)
  • Ha ett svenskt personnummer alt. samordningsnummer. För internationella studenter som är här mindre än ett år
   och därför inte kan få något samordningsnummer, så accepteras även temporära nummer från exempelvis universitetet
  • Ha ett svenskt bankkontonummer 

   

  Viktig Information

  • Sista dagen att ansöka är den 27 maj, 24.00
  • Vinnande stipendiater meddelas innan första juni
  • Har du några frågor om stipendiet, vänligen kontakta oss via epost:  venturelab@slu.se eller ring +46(0)702591758

   

   Vanliga frågor

   (I) Fråga: Hur bör tidsplanen/projektplanen se ut? 

   Börja med att beskriva var i processen ni är. Vissa projekt har redan pågått en tid, andra har nyss startat eller ska precis sättas igång. Fortsätt sedan med en kort beskrivning av hur ni avser arbeta med projektet under sommarmånaderna (juni-augusti). Detta kan sedan utmynna i en beskrivning av nödvändiga investeringar och liknande (se fråga 2.)

    

   (II) Fråga: Måste jag bifoga en budget där jag specificerar hur jag avser använda stipendiet?

   Svar: Nej. Det viktigaste är att vi får en bild av hur pengarna ska användas. Behöver du köpa in något specifikt för att lyckas med din idé? Exempelvis ingredienser till en ny matprodukt, maskiner, en ny hemsida eller kanske täcka kostnaden för att ta fram en ny app? 

    

   (III) Fråga: När betalas stipendiet ut?

   Svar: Vi har för avsikt att betala ut stipendiet under juni/juli månad.